ارسال از مرز ترکیه بازرگان (با سواری یا اتوبوس)

7 روز خدمات پس از فروش سیم کارت ترکیه ایی(پنل کاربری بعد فعالش شدن سیم کارت در سایت می توانید وارد شوید.)https://www.turkcell.com.tr/

با بسته یک ماهه

سیم کارت ترکسل با بسته یک ماهه 500 دقیقه+25 گیگ +250 پیامک،درب منزل تحویل
موقع خرید در قسمت موبایل ترکیه 5393908808 بنویسید
شارژ اولیه فقط قابل استفاده در ترکیه میباشد

با بسته یک ماهه ویژه

Trekel SIM card with 35 liters of regular charge + 3 GB, home door delivery
When shopping, write 5393908808 in the Turkish mobile section
The initial charge of 35 lira can be used in all countries, 3 gigs of primary internet can only be used in Turkey

با بسته یک ماهه ویژه رومینگ

سیم کارت ترکسل با بسته ویژه رومینگ(یک ماهه 100 دقیقه+2 گیگ+1000 پیامک) درب منزل تحویل
موقع خرید در قسمت موبایل ترکیه 5393908808 بنویسید
بسته رومینگ ترکسل قابل استفاده در 88 کشور ایران و..، برای مشاهده لیست 88 کشور به قسمت صفحات دیگر -توضیحات سیمکارت مراجعه فرمایید