سامانه مدیریت ارسال و دریافت SMS

۷ روز ضمانت بازگشت وجه در صورت نارضایتی

نسخه تجاری و کاربردی SMSPanel

شماره عمومی رایگان
بله شماره اختصاصی رایگان
بله ارسال SMS به صورت موردی
بله ارسال SMS به صورت گروهی
بله ارسال SMS به صورت نظیر به نظیر
بله ارسال انبوه کشوری از 5000
بله ارسال به مناطق و مشاغل
خیر ارسال SMS از فایل Excel
خیر ارسال SMS از فایل Text
بله پیام های پر استفاده
بله پیام های ارسال شده
بله پیام های زمان بندی شده
بله پیام های دریافت شده
بله دفتر تلفن
بله گروه دفتر تلفن
بله پاسخگوی خودکار
بله مسابقه
بله صندوق انتقادات و پیشنهادات
بله نظرسنجی
خیر مدیریت کاربران
خیر مدیریت اپراتور های سازمانی
خیر خدمات هوشمند
بله گزارشات
بله تنظیمات
بله رویداد ها
بله تبریکات
بله شارژ اعتبار
بله پشتیبانی
نامحدود استفاده از چند شماره