ارسال از مرز ترکیه بازرگان (با سواری یا اتوبوس)

7 روز خدمات پس از فروش سیم کارت ترکیه ایی(پنل کاربری بعد فعالش شدن سیم کارت در سایت می توانید وارد شوید.)https://www.turkcell.com.tr/

با بسته یک ماهه

سیم کارت ترکسل با بسته یک ماهه 500 دقیقه+25 گیگ +250 پیامک،درب منزل تحویل
موقع خرید در قسمت موبایل ترکیه 5393908808 بنویسید
شارژ اولیه فقط قابل استفاده در ترکیه میباشد

با بسته یک ماهه ویژه

سیم کارت ترکسل با 35 لیر شارژ معمولی + 3 گیگ ،درب منزل تحویل
موقع خرید در قسمت موبایل ترکیه 5393908808 بنویسید
شارژ اولیه 35 لیر قابل استفاده در همه کشورها ، 3 گیگ اینترنت اولیه فقط قابل استفاده در ترکیه

با بسته یک ماهه ویژه رومینگ

سیم کارت ترکسل با بسته ویژه رومینگ(یک ماهه 100 دقیقه+2 گیگ+1000 پیامک) درب منزل تحویل
موقع خرید در قسمت موبایل ترکیه 5393908808 بنویسید
بسته رومینگ ترکسل قابل استفاده در 88 کشور ایران و..، برای مشاهده لیست 88 کشور به قسمت صفحات دیگر -توضیحات سیمکارت مراجعه فرمایید