ارسال از مرز ترکیه بازرگان

7 روز خدمات پس از فروش سیم کارت ترکیه ایی(بعد از فعال شدن سیم کارت می توانید وارد اکانت کاربریتون بشید .)https://www.vodafone.com.tr/و از ما می توانید شارژ بگیرید برای سیم کارت خود.

با بسته یک ماهه

سیم کارت ودافون ترکیه با بسته یک ماهه 750 دقیقه+20 گیگ +250 پیامک،درب منزل تحویل
موقع خرید در قسمت موبایل ترکیه 5393908808 بنویسید
شارژ اولیه فقط قابل استفاده در ترکیه میباشد