در صورت انصراف دادن هزینه فقط 10 درصد جریمه میخورد.(دوره های دپارتمان مرکز آموزش )

پشتیبانی 24 ساعته (بازگشت وجه در 7 روز)

دوره مهندسی Voip - الستیکس / Starter 30 موجود است

علاقه مندان به مباحث Voip
مدیران و کارشناسان IT سازمانها و ISP ها
متخصصان شبکه
کارشناسان Service Provider
کارشناسان مخابراتی
متخصصین Call Center
///////////
مدت دوره 18 ساعت
تعداد نفرات 10 نفر
** برای اطلاع رسانی از سرفصل ها و زمان بندی دوره ها با مرکز آموزش تماس حاصل نمایید
پیش نیازها Network+

دوره مهندس Voip - الستیکس / Advanced 25 موجود است

علاقه مندان به مباحث Voip
مدیران و کارشناسان IT سازمانها و ISP ها
متخصصان شبکه
کارشناسان Service Provider
کارشناسان مخابراتی
متخصصین Call Center
///////////
مدت دوره 20 ساعت
تعداد نفرات 10 نفر
** برای اطلاع رسانی از سرفصل ها و زمان بندی دوره ها با مرکز آموزش تماس حاصل نمایید
پیش نیازها Elastix Starter

دوره مهندس Voip سری Issabel 26 موجود است

علاقه مندان به مباحث Voip
مدیران و کارشناسان IT سازمانها و ISP ها
متخصصان شبکه
کارشناسان Service Provider
کارشناسان مخابراتی
متخصصین Call Center
///////////
مدت دوره 32 ساعت
تعداد نفرات 10 نفر
** برای اطلاع رسانی از سرفصل ها و زمان بندی دوره ها با مرکز آموزش تماس حاصل نمایید
پیش نیازها Network+ / E-Starter

دوره مهندس Voip - زایکو / ZCSP-ZCIA-ZCIE 25 موجود است

علاقه مندان به مباحث Voip
مدیران و کارشناسان IT سازمانها و ISP ها
متخصصان شبکه
کارشناسان Service Provider
کارشناسان مخابراتی
متخصصین Call Center
///////////
مدت دوره 36 ساعت
تعداد نفرات 10 نفر
** برای اطلاع رسانی از سرفصل ها و زمان بندی دوره ها با مرکز آموزش تماس حاصل نمایید
پیش نیازها Network+