خدمات پشتیبانی و استخدام

فرم استخدام

سپس بر روی " ثبت سفارش" کلیک کنید سپس اطلاعات خواسته شده را تکمیل کنید
در صورت نداشتن ایمیل ، test@gmail.com را وارد کنید
با " کد تخفیف " کاری نداشته باشید نیازی به درج کد تخفیف نیست
و بعد پر کردن این فرم در تیکت پشتیبانی در همین سایت پیگیری نمایید.
کار کلا تضمینی و قانونی می باشد.
در صورت بروز مشکل در پرداخت از یک درگاه بانکی ، درگاه دیگری را انتخاب کنید
در صورت خرید و اگر فرم برای شما ارسال نشود از تیکت پشتیبانی پیگیری نمایید.
این هزینه در ماه اول یا دوم به حساب شما برمیگردد.