سرویس انتقال دامنه فیلتر به آدرس جدید

سرویس ویژه

این سرویس به داد کسانی میرسد که آدرس سایت آنها به دلیل بی توجهی توسط ساماندهی فیلتر شده است و برای رفع فیلتر آن به زمان نیاز دارند و در طی زمان نمیخواهند کاربران سایت خود را از دست بدهند
هم اکنون اکباتان هاست مفتخر است که توانسته است برای اولین بار این امکان را فراهم سازد. که وقتی کاربران به دامنه فیلتر مراجعه میکنند آنها را به دامنه جدید هدایت کند.
1 – تمامی محتوای مجرمانه باید حذف گردند.
2 – عواقب استفاده از این سرویس بر عهده خریدار می باشد و اکباتان هاست هیچ گونه مسئولیتی در قبال جرم مشتری ندارد.
3 - درصورتی که تخلفی از سوی مشتری سر گیرد و از ستاد ساماندهی به اکباتان هاست اطلاع دهد ، سرویس کاربر بدون اخطار مسدود میگردد و اکباتان هاست هیچگونه مسئولیتی در قبال از دست رفتن اطلاعات شما ندارد.

  • قوانین استفاده از سرویس
سرویس ویژه 2

این سرویس به داد کسانی میرسد که آدرس سایت آنها به دلیل بی توجهی توسط ساماندهی فیلتر شده است و برای رفع فیلتر آن به زمان نیاز دارند و در طی زمان نمیخواهند کاربران سایت خود را از دست بدهند
هم اکنون اکباتان هاست مفتخر است که توانسته است برای اولین بار این امکان را فراهم سازد. که وقتی کاربران به دامنه فیلتر مراجعه میکنند آنها را به دامنه جدید هدایت کند.
1 – تمامی محتوای مجرمانه باید حذف گردند.
2 – عواقب استفاده از این سرویس بر عهده خریدار می باشد و اکباتان هاست هیچ گونه مسئولیتی در قبال جرم مشتری ندارد.
3 - درصورتی که تخلفی از سوی مشتری سر گیرد و از ستاد ساماندهی به اکباتان هاست اطلاع دهد ، سرویس کاربر بدون اخطار مسدود میگردد و اکباتان هاست هیچگونه مسئولیتی در قبال از دست رفتن اطلاعات شما ندارد.

  • قوانین استفاده از سرویس
85,000 تومان
Quarterly
22,000 Setup Fee
Order Now